tetanusvaccin/​tetanusimmunoglobuline

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Tetanusimmunoglobuline + tetanusvaccin Bilthoven Biologicals

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Verpakkingsvorm
combinatieverpakking

Bevat per verpakking: 1 flacon tetanusimmunoglobuline à 250 IE, bereid uit menselijk plasma met ≥ 100 IE/ml tetanusantistoffen. De eiwitconcentratie bedraagt 100–180 g/l en bestaat uit ten minste 90% IgG, maximaal 6 g/l IgA en sporen van andere plasma-eiwitten. De flacon bevat tevens 0,3 mol/l glycine. De combinatieverpakking bevat verder 3 ampullen 0,5 ml tetanusvaccin met injectievloeistof: ≥ 40 IE tetanustoxoïd per dosis, aluminiumfosfaat. Conserveermiddel: thiomersal.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tetanusvaccin/​tetanusimmunoglobuline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de indicaties en overige informatie de afzonderlijke geneesmiddelteksten tetanusimmunoglobuline en tetanusvaccin.

Tetanusvaccin/tetanusimmunoglobuline kan bij de daar genoemde indicaties worden voorgeschreven.

Dosering

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen zijn gemeld na toediening van de combinatie (immunoglobuline en vaccin):

Soms (0,1-1%): verhoogde lichaamstemperatuur, malaise, pijn, gevoeligheid, roodheid, zwelling.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, anafylactische reacties. Hoofdpijn. Tachycardie. Hypotensie. Misselijkheid, braken. Exantheem, pruritus, erytheem. Artralgie. Koorts, rillingen.

Zeer zelden (< 0,01%): neuropathie-achtige verschijnselen. Spierpijn.

Verder zijn gemeld: apneu in zeer premature kinderen (geboren ≤ 28 weken zwangerschap). Verharding van de huid, huiduitslag.

Zwangerschap

Lactatie

Groepsinformatie

tetanusvaccin/tetanusimmunoglobuline hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links