tyfusvaccin (oraal)

Samenstelling

Vivotif (levend verzwakte bacteriën) XGVS Crucell

Toedieningsvorm
Capsule, maagsapresistent

Bevat per capsule: ten minste 2 × 109 levende kiemen van de verdunde Salmonella tyfusstam Ty 21a Berna.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tyfusvaccin (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dit oraal toe te dienen tyfusvaccin kan voor de genoemde indicatie worden voorgeschreven.

Indicaties

  • Orale actieve immunisatie tegen buiktyfus, voor personen met een leeftijd ≥ 5 j. die reizen naar endemische gebieden.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve immunisatie tegen buiktyfus:

Volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar:

De vaccinatie bij voorkeur ten minste 19 dagen vóór vertrek beginnen. Onafhankelijk van de leeftijd op de eerste, derde en vijfde dag 1 uur voor de maaltijd: 1 capsule.

De capsules heel innemen met koude of lauw-warme vloeistof (bv. water, geen melkproducten). Het is van belang dat een uur na inname wel iets wordt gegeten.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag, koorts.

Verder zijn gemeld: paresthesie, duizeligheid, flatulentie, abdominale distensie, dermatitis, exantheem, jeuk, urticaria, verminderde eetlust, rugpijn, asthenie, malaise, vermoeidheid, koude rillingen, influenza-achtige verschijnselen, artralgie, myalgie, overgevoeligheid en anafylaxie.

Interacties

Niet gebruiken in combinatie met antibiotica, sulfapreparaten en geneesmiddelen die de afweer onderdrukken en/of de celdeling afremmen. Indien gebruik van de genoemde middelen toch noodzakelijk is, dan moet er ten minste 3 dagen verschil zitten tussen inname van tyfusvaccin en deze middelen.

Niet gelijktijdig (minstens 1 uur tussenpauze) innemen met antacida omdat dan de maagsapresistente coating van de capsules reeds in de maag kan worden aangetast.

Het orale tyfusvaccin mag wel in combinatie gebruikt worden met het gelekoortsvaccin of het orale poliovaccin, of met chloroquine of atovaquon/proguanil als malariaprofylaxe. Houd bij andere malariaprofylaxe middelen een tussentijd van ten minste 3 dagen aan tussen de laatste dosis van het orale tyfusvaccin en de start van de malariaprofylaxe.

Zwangerschap

Teratogenese: Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In het algemeen kunnen vaccins met levende (verzwakte) micro-organismen de placenta passeren en in theorie infectie van de foetus veroorzaken. Advies: Tijdens zwangerschap alleen gebruiken indien dit absoluut noodzakelijk is.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Tijdens borstvoeding alleen gebruiken indien dit absoluut noodzakelijk is.

Contra-indicaties

  • koorts;
  • acute maag-darminfecties;
  • aangeboren of verworven immunodeficiëntie;
  • slikproblemen.

Zie voor meer contra-indicaties de rubrieken Zwangerschap en Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Herhaal de vaccinatie iedere 3 jaar bij frequent of langdurig verblijf in een endemisch gebied.

Niet toepassen tijdens een acute maag-darminfectie.

Eigenschappen

Tyfusvaccin, met verzwakte levende bacteriën. De Salmonella tyfusstam Ty 21a heeft door een irreversibele verandering in de biosynthese van de celwand zijn pathogene eigenschappen verloren, waarbij de immunogene eigenschappen niet zijn aangetast. De bescherming tegen tyfus wordt vanaf inname van de eerste capsule geleidelijk opgebouwd. Vanaf 2 weken na inname van de laatste capsule is de bescherming optimaal en deze blijft gedurende ten minste 3 jaar aanwezig. Voor reizigers die niet in een endemisch gebied wonen, wordt geadviseerd na 1 jaar de gehele kuur van 3 capsules opnieuw te geven. Voor mensen die in een endemisch gebied wonen wordt geadviseerd de gehele kuur van 3 capsules na 3 jaar te herhalen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tyfusvaccin (oraal) hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links