Het Lareb vraagt uw aandacht voor een bijwerking bij dexamfetamine.

Het fenomeen van Raynaud  kan optreden als bijwerking bij dexamfetamine. Dexamfetamine wordt gebruikt als ADHD-medicatie. Bijwerkingencentrum Lareb ontving hierover twee meldingen. Deze bijwerking staat niet in de bijsluiter (EU) vermeld, maar in de Amerikaanse productinformatie van dexamfetamine wordt wel gewaarschuwd voor het fenomeen van Raynaud.

Het fenomeen van Raynaud is een plotselinge verkleuring van de vingers of tenen door tijdelijke samentrekking van bloedvaten. Tijdens een aanval kleuren de vingers of tenen eerst wit, dan blauw en daarna rood. Een dergelijke aanval duurt meestal enkele minuten tot uren. Het kan onder meer uitgelokt worden door emotie of kou, maar ook door sommige medicijnen.

NB: dit wordt z.s.m. verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas

Volledig rapport

Geneesmiddel(en)

dexamfetamine - Amfexa Middelen bij ADHD en narcolepsie