Adviezen medicamenteuze behandeling COVID-19 gewijzigd

De Richtlijn Medicamenteuze behandeling van patiënten met COVID-19 van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) is herzien. Belangrijke wijziging is dat offlabel toepassing van chloroquine en hydroxychloroquine vanaf heden wordt ontraden.

Optimale ‘supportive care’ is de belangrijkste interventie bij patiënten met COVID-19. SWAB ontraadt nu het offlabel gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine bij opgenomen patiënten met COVID-19. Nieuwe onderzoeksgegevens laten zien dat toediening van deze middelen geen of potentieel weinig klinisch effect heeft, maar er wel kans is op potentieel ernstige bijwerkingen, zoals klinisch relevante QT-verlenging. Indien wordt overwogen om antivirale of immuunmodulerende geneesmiddelen toe te dienen aan (matig-)ernstig zieke patiënten met COVID-19, dan dient dit in principe alleen nog te gebeuren in studieverband en niet via offlabel gebruik. Zie voor meer informatie de SWAB-richtlijn Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19.

Naar aanleiding hiervan is de FK indicatietekst COVID-19 herzien.

Zie ook