Risico op PML bij gebruik leukemiemiddelen Litak of Leustatin

Het gebruik van cladribine bij leukemie (Litak of Leustatin) kan het risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) verhogen. PML is een zeldzame en ernstige herseninfectie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om alert te zijn op symptomen van PML bij gebruik van deze middelen.
 
De productinformatie voor beroepsbeoefenaren en patiënten wordt momenteel bijgewerkt.
 
Litak wordt gebruikt om haarcelleukemie (HCL) te behandelen. Leustatin wordt gebruikt om HCL en een bepaalde vorm van chronische lymfatische leukemie te behandelen. Cladribine is in beide producten de werkzame stof.
 
Advies aan artsen

  • PML is gemeld vanaf 6 maanden tot verschillende jaren na behandeling met cladribine.
  • Houd rekening met PML bij patiënten met tekenen of symptomen van nieuwe of verslechterende neurologische, cognitieve of gedragsmatige afwijkingen.
  • Stop met de behandeling van cladribine bij aanwijzingen voor PML.

Het voorgaande wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.

Geneesmiddel(en)

Zie ook

Externe links