Bekende bijwerking hallucinaties bij salbutamol niet in alle bijsluiters

Bijsluiters

Hallucinaties zijn een bekende bijwerking van het gebruik van salbutamol, maar worden niet consistent beschreven in alle bijsluiters. Bijwerkingencentrum Lareb stelde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hiervan op de hoogte. Het CBG heeft het Europese netwerk geïnformeerd.

De veiligheidsinformatie van salbutamol wordt momenteel geëvalueerd en de informatie van Lareb wordt hierin meegenomen.

Meldingen

Lareb ontving negen meldingen van hallucinaties bij het gebruik van salbutamol. Psychotische reacties bij overdosering worden beschreven in verschillende bijsluiters van salbutamol, maar in de meldingen bij Lareb over hallucinaties was er geen sprake van een overdosering. Zes meldingen betroffen kinderen van negen jaar of jonger.

NB: het voorgaande wordt z.s.m. verwerking in het Farmacotherapeutisch Kompas

Bekijk de analyse van de meldingen

Geneesmiddel(en)