Belang hartonderzoek bij gebruik Herceptin benadrukt

Recente data benadrukken het belang van regelmatig hartonderzoek bij gebruik van het kankermiddel trastuzumab (Herceptin), ook na afloop van de behandeling.
 
Trastuzumab mag alleen worden gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met uitgezaaide of vroege borstkanker of uitgezaaide maagkanker, bij wie de tumoren HER2-positief zijn.
 
Advies aan artsen

  • Herhaal cardiologisch onderzoek tijdens de behandeling met trastuzumab iedere 3 maanden.
  • Zorg na het staken van de behandeling voor voortzetting van cardiologisch onderzoek elke 6 maanden, tot 24 maanden na de laatste toediening van trastuzumab.
  • Volg de aanbevelingen op over onderbreking van de behandeling zoals beschreven in de productinformatie.
  • Behandel patiënten bij wie zich hartproblemen voordoen, met de standaardmedicatie voor hartfalen.

De firma Roche heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).
De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar internisten met specialisatie oncologie (+ in opleiding) en ziekenhuisapothekers (+ in opleiding).

NB: het voorgaande wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.

DHPC Herceptin, 22 maart 2017

Geneesmiddel(en)

trastuzumab - Herceptin monoklonale antilichamen bij maligniteiten