Nieuw in het FK augustus

Geneesmiddelteksten

Groepsteksten mét nieuwe geneesmiddelteksten

Er is een nieuwe groep aangemaakt onder Hematologie:

Antitrombotica, diverse

Er is een nieuwe groep aangemaakt onder Urogenitaal stelsel:

Citraatzouten

Er is een nieuwe groep aangemaakt onder Tekorten en intoxicaties:

Antidota, koperbindende middelen

Indicatietekst

Aangepast

In de maand juli zijn 191 geneesmiddelteksten aangepast. De indicatieteksten Angststoornissen en Depressie zijn herzien.

De volgende geneesmiddelteksten zijn verwijderd:

  • indinavir;
  • artemotil;
  • nedocromil (in de oogheelkunde);
  • misoprostol (vaginaal);
  • boceprevir; hiermee is ook de geneesmiddelgroep HCV proteaseremmers komen te vervallen.

Zie ook