Nieuwe geneesmiddelteksten

De preparaattekst vancomycine is gesplitst:

Verwijderde geneesmiddelteksten

Uit de handel zijn:

  • alimemazine
  • nedocromil (bij astma)
  • collagenase (parenteraal)
  • cefamandol
  • roxitromycine
  • tedizolid
  • natriumpicosulfaat

 

Indicatieteksten

De indicatietekst COVID 19 is herzien.

Logos