E-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het FK’

Als u de mogelijkheden van het FK beter wilt benutten, dan kunt u nu gebruikmaken van een gratis e-learningcursus.

In een uur inzicht in FK

De e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas’ is ontwikkeld door het IVM in opdracht van Zorginstituut Nederland. In een uur laat de cursus zien hoe het FK het voorschrijven van geneesmiddelen ondersteunt. Aan de hand van casussen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • de verschillende zoekmogelijkheden in het FK;
  • het gebruiken van de nieuwe tekstsoorten in het FK (groepsteksten en indicatieteksten);
  • het vergelijken van geneesmiddelen;
  • het gebruiken van links naar externe onafhankelijke informatie;
  • het opzoeken van kosten van geneesmiddelen.

De cursus is gratis en is beschikbaar op de website van het IVM.

Accreditatie voor beroepsgroepen

De e-learningcursus is bedoeld voor (aspirant-)voorschrijvers, zoals artsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten en studenten geneeskunde (waaronder co-assistenten). Daarnaast is de cursus ook geschikt voor apothekers, verpleegkundigen, studenten farmacie en ieder ander die (professioneel of uit interesse) werkt met het FK.

De accreditatie voor artsen, apothekers, physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen is verleend voor 1 punt.