Amfotericine B is een medicijn tegen schimmels dat via een infuus bij ernstige schimmelinfecties wordt gegeven. In de bijsluiters van zowel amfotericine B (Fungizone) als liposomaal amfotericine B (AmBisome) staat hyperkaliëmie als bijwerking. Voor Fungizone staat beschreven dat hyperkaliëmie kan optreden bij snelle intraveneuze infusie vooral bij patiënten met een slechte nierfunctie. Maar bij AmBisome staat in de waarschuwingen alleen het risico op ontstaan van hypokaliëmie (te laag kalium gehalte) beschreven, waarvoor kaliumsuppletie noodzakelijk kan zijn.

Hartritmestoornis door verhoogd kalium

Een te hoog kaliumgehalte in het bloed kan leiden tot ernstige spierzwakte en hartritmestoornissen. Hoe hoger het kalium in het bloed, hoe groter de kans op ernstige bijwerkingen. In zeldzame gevallen kan een hartstilstand ontstaan.

Meldingen Lareb

n de meeste meldingen steeg het kalium snel tot ernstig verhoogde waardes. De nierfunctie was meestal goed of er was nierfunctie vervangende therapie en het infuus werd langzaam toegediend volgens protocol. De hyperkaliëmie ontstond tijdens of binnen enkele uren na infusie van (liposomaal) amfotericine B. Zes patiënten zijn, ondanks behandeling van het te hoge kalium, overleden aan een hartritmestoornis. Vier van deze patiënten kregen behandeling met liposomaal amfotericine B (AmBisome). Monitoring van het kaliumgehalte rondom toediening kan een ernstig verloop voorkomen.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft deze bevindingen gedeeld met het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) waarop een Europese procedure in gang is gezet. Later dit jaar wordt hierover meer bekend.

Logos