Nederlandse onderzoekers en patiënten maken zich zorgen over de voortgang van het post-COVID-onderzoek in Nederland. De financiering van de lopende studies stopt binnenkort, zonder uitzicht op structurele financiering. Hierdoor blijven veel vragen liggen, worden beschikbare gegevens onvoldoende benut en verdwijnt expertise. Diverse Kamerleden hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan de minister van VWS. ZonMw heeft een voorstel bij de minister ingediend voor de ontwikkeling van een overkoepelende kennisagenda voor post-COVID. Dit kan als basis dienen voor nader onderzoek naar de geprioriteerde onderwerpen.

Logos