Het centrale thema is vaccinatie en post-COVID:

  • Nieuwe vaccinatieronde
  • Vaccinatie en post-COVID
  • Vaccinatie als behandeling

Verder komen IDO-2, plasmaferese, klinische studies en het expertisenetwerk in de rubriek Kort nieuws aan bod.

Logos