Het FK heeft op veler verzoek (weer) kostenoverzichten opgenomen.

Wat vindt u in het kostenoverzicht?

  • De prijs van een geneesmiddel;
  • Hoe de prijs van een geneesmiddel zich verhoudt tot die van vergelijkbare middelen;
  • Grafische weergaven van de prijsverhoudingen;
  • De eventuele eigen bijdrage.

Waar vindt u de kostenoverzichten?

U vindt ze in de teksten van:

  • Geneesmiddelen voor vergelijking van producten met dezelfde werkzame stof;
  • Geneesmiddelgroepen voor vergelijking van producten binnen een groep;
  • Indicaties voor vergelijking van producten binnen een groep bij de indicatie.

Meer informatie

Meer informatie over kostenoverzichten vindt u onder Help.