LCI-richtlijn COVID-19 (coronavirus)

Het RIVM heeft een (voorlopige) richtlijn gepubliceerd bedoeld voor GGD’s en ziekenhuizen waarin zij aangeven hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19.

Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19, omdat er nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Een therapieadvies voor COVID-19 kan (nog) niet goed wetenschappelijk onderbouwd worden. Op basis van de gegevens die er op dit moment wel zijn, worden in de richtlijn medicamenteuze behandelopties besproken voor patiënten die opgenomen zijn met COVID-19 vanwege ernstige symptomen van ziekte, zie bijlage LCI-richtlijn COVID-19. In dit document worden geneesmiddelen genoemd die in het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) staan.

Volg het RIVM voor de laatste inzichten.

Zie ook