Het Medicijnjournaal geeft het laatste nieuws over geneesmiddelen.

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor kinderen met koorts op de huisartsenpost, farmacogenetica en de cardiovasculaire risico's van protonpompremmers.

Zie ook