Met dit Medicijnjournaal krijgt u weer nieuwe handreikingen voor het FTO.

Het Medicijnjournaal is bedoeld om op een prettige en praktische wijze het thema nieuwe geneesmiddelen op de FTO-agenda te zetten.

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de richtlijn 'palliatieve zorg eindstadium nierfalen' en manieren om het overgebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD tegen te gaan.

Medicijnjournaal (juni 2017)