Via het Medicijnjournaal ontvangt u op een leuke manier handreikingen voor het FTO.

Het Medicijnjournaal geeft het laatste nieuws over geneesmiddelen. Het journaal is bedoeld om op een prettige en praktische wijze nieuwe medisch-farmaceutische ontwikkelingen op de FTO-agenda te zetten. Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan twee nieuwe NHG-Standaarden, het gebruik van methylfenidaat bij volwassenen en het gebrek aan effectiviteit van antipsychotica bij delier in de palliatieve fase.

Bespreekpunten voor het FTO:

  • Wat is uw beleid rondom methylfenidaat bij volwassenen?
  • Wat is uw beleid bij delier in de palliatieve fase?
  • Hoe informeert u vrouwen die isotretinoïne gaan gebruiken?

Medicijnjournaal mei 2017