Nieuw in FK december 2019/januari 2020

Nieuw in FK december 2019/januari 2020

Geneesmiddelteksten

In december zijn toegevoegd:

In januari zijn toegevoegd:

Gewijzigd

De tekst Pneumokokkenvaccin, geconjugeerd is gesplitst in:

De tekst Pneumokokkenvaccin is hernoemd naar pneumokokkenvaccin (23-valent) – Pneumovax 23.

Indicatieteksten

Nieuwe indicatieteksten:

De indicatietekst Worminfecties is herzien naar aanleiding van een nieuwe NHG-standaard.

Verwijderd

De volgende geneesmiddelteksten zijn verwijderd:

  • somatostatine
  • retigabine
  • vinflunine