Aan het FK zijn in de maanden november en december de volgende nieuwe indicaties en geneesmiddelteksten toegevoegd.