Aan het FK zijn in het afgelopen kwartaal de volgende nieuwe indicaties en geneesmiddelteksten toegevoegd.