Zorginstituut Nederland heeft de website van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) vernieuwd. De geneesmiddeleninformatie is op de nieuwe website geactualiseerd en is nu sneller en beter te vinden. Daarmee ondersteunt de vernieuwde website het voorschrijven van geneesmiddelen nog beter.

De FK-site is aangepast op basis van de wensen van (aspirant) artsen en verpleegkundigen die geneesmiddelen voorschrijven. Het Zorginstituut heeft zowel de inhoud als de presentatie van de geneesmiddelinformatie vernieuwd. 

Inhoudelijke veranderingen

De inhoud van het FK is verbeterd waardoor deze het voorschrijven van geneesmiddelen beter ondersteunt:

  • De inleidingen over farmacotherapie zijn vervangen door groepsteksten en indicatieteksten. Deze teksten zijn geactualiseerd op basis van in Nederland gangbare richtlijnen;
  • Er zijn stappenplannen voor de farmacotherapie per vaak voorkomende indicatie;
  • Er zijn geneesmiddelgroepsoverzichten.

Veranderingen in presentatie

De presentatie van de informatie is verbeterd, waardoor de voorschrijver het juiste geneesmiddel sneller kan vinden:

  • De zoekfunctie is uitgebreid. Naast zoeken op geneesmiddel, kan de gebruiker nu ook zoeken op geneesmiddelgroep (bijvoorbeeld diuretica) of vaak voorkomende indicaties (bijvoorbeeld hypertensie).
  • De groeps- en  indicatieteksten hebben een herkenbare, scanbare en consistente structuur. In de groepsteksten vindt de voorschrijver onder andere het groepsoverzicht en in de indicatieteksten onder andere het stappenplan voor de farmacotherapie.
  • Er zijn links tussen de teksten, zodat de voorschrijver eenvoudig kan schakelen tussen de elkaar aanvullende geneesmiddeltekst, groepstekst en indicatietekst.
  • De voorschrijver kan nu twee of meer willekeurige geneesmiddelteksten (of groepsteksten of indicatieteksten) naar keuze met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld op bijwerkingen.

Continue verbetering

Het Zorginstituut heeft de inhoud en presentatie van de FK-site vanaf 2012 stapsgewijs steeds meer aangepast aan de eisen en wensen van voorschrijvers. De nieuwe website die op 6 maart online is gezet, is weer een belangrijke stap in dat verbeteringsproces. In de loop van 2017 zal de volgende stap worden gezet: het toevoegen van kostenoverzichten.

Zie ook

Interne links

Externe links