Nieuwe publicatie Horizonscan

Aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen groeit verder

Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen dat op de markt komt, neemt toe.
Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal ruim 465 producten die
de komende tijd mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen
worden wellicht het komende jaar al geregistreerd. In de Horizonscan staan alle nieuw te
verwachten spécialités en indicatieuitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen.

Lees verder op nieuwe publicatie Horizonscan.

Zie ook