Melding aan Lareb

Lareb ontving een melding van een levensbedreigende allergische reactie bij een patiënt die aan het eind van een operatie sugammadex kreeg om de werking van rocuronium te stoppen. De patiënt kreeg 2 tot 3 minuten na toediening van sugammadex een ernstige lage bloeddruk, een snel kloppend hart en werd benauwd. Na enige tijd kreeg de patiënt een rode huid. Gedurende meer dan 24 uur, kreeg de patiënt continu adrenaline toegediend voordat de allergische reactie verdween. Onderzoeken toonden aan dat de patiënt overgevoelig was voor het complex van rocuronium en sugammadex, maar niet voor de afzonderlijke middelen.

Juiste onderzoeken belangrijk

Rocuronium en sugammadex kunnen allebei afzonderlijk een allergische reactie veroorzaken. Dit staat ook in de bijsluiters van deze middelen. In de bijsluiters staat niet dat ook het sugammadex-rocuronium-complex een allergische reactie kan geven. Het is belangrijk om bij een allergische reactie na toediening van rocuronium en sugammadex niet alleen te testen op overgevoeligheid voor de afzonderlijke middelen, maar ook op overgevoeligheid voor het sugammadex-rocuronium-complex. Dit om te voorkomen dat iemand in de toekomst weer een allergische reactie krijgt.

Actie

Lareb heeft medicijnautoriteit CBG over deze melding geïnformeerd. Daarnaast zal deze informatie worden gedeeld met zorgverleners in de praktijk.Lees hier het rapport over dit onderwerp (in het Engels).

Logos