Achtergrond

In 2013 is Microsoft gestopt met de doorontwikkeling van Internet Explorer (IE). Om een tijdsbeeld te geven, dat was ook het eerste jaar dat het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) niet langer als boek werd uitgegeven. Over enige tijd kunnen we de zoals nu ervaren ondersteuning voor Internet Explorer niet langer leveren.

 

 

Probleemstelling

Het bijhouden van de code ter ondersteuning van onze gebruikers met Internet Explorer wordt ondoenlijk. Het garanderen van de gewenste robuustheid, veiligheid en gebruikerservaring van het FK is in de nabije toekomst onmogelijk voor deze oude browser. Onze gebruikers die nog met Internet Explorer werken raden we aan om snel over te stapen naar een moderne browser.

Wat doen wij?

We informeren middels nieuwsberichten alle gebruiker over dit feit.

Vervolgens spitsen we ons in de berichtgeving toe op alleen de Internet Explorer gebruikers.

In de nabije toekomst stoppen we met de ondersteuning van Javascript voor Internet Explorer bij het FK. Dat betekent, voor de mensen die dan nog steeds Internet Explorer gebruiken, dat de gebruikerservaring sterk achteruit gaat. De site werkt nog wel, maar u wordt terug in de tijd geworpen. Niet wenselijk en te voorkomen door een moderne browser te gebruiken.

Wat u kunt doen

Gebruikt u nu Internet Explorer? Kijk of u op uw computer al een moderne browser heeft. Zo ja, gebruik deze vanaf nu voor het FK en voor andere sites. 

Heeft u nog geen moderne browser, installeer er dan een, of vraag uw systeembeheerder dat te doen.

Moderne browsers: Edge, Firefox, Chrome en Safari

Logos