Vernieuwd FK

Het ontwerp van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is gemoderniseerd. Daardoor is de website nu beter voor mobiele apparaten toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle platformen. De inhoud blijft ongewijzigd.

Website is ook een app

Een website is nooit af en dat geldt ook voor het FK. Bij de vernieuwing hebben we nu de nadruk gelegd op dezelfde toegankelijkheid voor alle typen platformen (desktop, laptop, mobiele telefoon en tablet).

De website is nu ook als app op het beginscherm van uw mobiel of tablet te plaatsen en gedraagt zich dan ook als een app. Zo heeft u overal op uw mobiel of tablet makkelijk toegang tot alle informatie in het FK, dus ook de indicaties, geneesmiddelgroepen en berichten. Daarvoor moet u wel toegang tot internet hebben. De huidige (offline) FK-app blijft beschikbaar, deze app biedt alleen alleen informatie over geneesmiddelen.

De eerste keer dat u het nieuwe FK op uw mobiele device opent, krijgt een een bericht over hoe u het FK als app op uw beginscherm kunt plaatsen. Doe dat en open het FK voortaan met een 'touch'.

Nieuwe opzet homepage

De opzet van de homepage is veranderd. De zoekbalk op de homepage is van het midden van het scherm naar rechts bovenin de groene balk verplaatst en is daar op iedere pagina te vinden. De zoekresultaten worden onder de groene balk en boven de pagina waarop u staat ingevoegd. Als u naar beneden scrollt, ziet u onder de zoekresultaten nog steeds de pagina waarop u op stond.

In de blauwe balk vindt u koppelingen naar overzichten van de drie contenttypen, gevolgd door directe links naar de overige pagina's. De eerste link naar overige pagina's is die naar bladeren op thema, het bladeren op hoofdstuk in de vorige site. Onderaan staan de nieuwsberichten.

Eventuele waarschuwingen staan linksboven duidelijk in beeld.

Werking zoekfunctie ongewijzigd

De zoekfunctie is hetzelfde gebleven: zoekterm invoeren, pagina selecteren, pagina bezoeken en naar de gezochte rubriek(en) scrollen. Alleen de plek op de homepage is gewijzigd.

Geneesmiddel, geneesmiddelgroep en indicatie overzichten

De zoekfunctie geeft toegang tot de geneesmiddelen, de geneesmiddelgroepen en de indicaties. U kunt ook door de overzichten per contenttype scrollen, kies daarvoor het gewenste overzicht vanuit de blauwe balk op het beginscherm. De overzichten zijn naar wens te groeperen, zie drop down rechts bovenaan het overzicht.

  • Geneesmiddel, groepeer dit overzicht op geneesmiddelgroep, alfabetisch, op indicatie of op thema
  • Geneesmiddelgroep, groepeer dit overzicht alfabetisch, of op indicatie
  • Indicatie, alleen alfabetisch te groeperen

De overzichten zijn bedoeld om overzicht te krijgen, bijv. voor studie doeleinden.

Overige pagina's

De overige pagina's zoals Farmacokinetiek, Off-label of Ouderen, zijn direct vanaf de homepage te benaderen. Voorheen zaten ze achter tabbladen, of menu's.