Artsen en apothekers gevraagd. Belangrijke actuele geneesmiddelinformatie per e-mail ontvangen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Bijwerkingencentrum Lareb communiceren nu elk afzonderlijk over geneesmiddelen. Ook vragen zij soms aan fabrikanten om zorgverleners per brief te informeren, bijvoorbeeld over een recall of belangrijke nieuwe risico-informatie. Zij willen deze informatie aan zorgverleners mogelijk op een andere manier gaan aanbieden. Daarvoor heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in 2017 een pilot begeleid, die nu een vervolg krijgt.

 

Zie ook