Er is ook gekeken naar de veiligheid van de boosterprik. De bijwerkingen waren vergelijkbaar met bijwerkingen die na de tweede prik kunnen ontstaan. Het risico op hartontstekingen, zoals myocarditis, of andere zeer zeldzame bijwerkingen na een booster wordt zorgvuldig in de gaten gehouden. Zoals voor alle medicijnen zal het EMA alle gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van Spikevax blijven bekijken. De bijsluiters en productinformatie worden aangepast met deze adviezen.

Keuze voor het gebruiken van een boosterprik

Of en wanneer een boosterprik gebruikt wordt, hangt af van nationaal beleid in de EU-lidstaten. In Nederland krijgt de minister daarover onder meer advies van de Gezondheidsraad.

Verschil boosterprik en derde prik

Het is belangrijk om een verschil te maken tussen een derde prik en een zogeheten boosterprik. Een derde prik is voor mensen met een verzwakt afweersysteem en een boosterprik voor mensen met een normaal werkend afweersysteem.

Eerder deze maand gaf het EMA een aanbeveling over de boosterprik van Pfizer (Comirnaty) en de derde prik van Moderna of Pfizer.

Het voorgaande wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.

Logos