Noradrenaline wordt gebruikt als noodmaatregel voor het herstellen van de bloeddruk in gevallen waarbij de bloeddruk plotseling is gedaald (acute hypotensie).

Nieuwe toedieningsvorm noradrenaline-oplossing Sinora

De eerste kant-en-klare producten die op de markt komen, zijn Sinora 0,1 mg/ml en 0,2 mg/ml oplossing voor infusie. Verdun deze producten niet.

Advies aan zorgverleners

  • Spreek als arts met uw apotheker af welke vorm u wilt gebruiken en overleg over een eventuele wijziging in concentratie of toedieningsvorm.
  • Controleer bij gebruik van noradrenaline altijd de concentratie en of het product wel of niet verdund moet worden.
  • Gaat het om de gebruiksklare variant van het medicijn? Verdun het product niet.
  • Monitor de patiënt nauwlettend gedurende de behandeling. Let hierbij specifiek op de bloeddruk.

Brief met risico-informatie

De firma Sintetica GmbH heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar anesthesiologen, ziekenhuisapothekers en intensivisten, allen ook in opleiding.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Het voorgaande wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.

Logos