Toepassing kankermedicijn Keytruda ingeperkt

Het gebruik van pembrolizumab (Keytruda) in de eerstelijns behandeling bij patiënten met blaaskanker wordt ingeperkt. Een lopende studie toont verminderde overleving met pembrolizumab in vergelijking met standaardchemotherapie bij een deel van deze patiënten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert daarom pembrolizumab in deze groep patiënten alleen te gebruiken bij patiënten bij wie het eiwit PD-L1 in een bepaalde mate aanwezig is. 
 
Pembrolizumab is een geneesmiddel tegen kanker en wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van volwassenen met blaas- en urinewegstelstelkanker. Het middel wordt ingezet als de kanker lokaal is, is uitgezaaid, of als de patiënt niet in aanmerking komt voor cisplatine bevattende chemotherapie.
 
Advies aan artsen

  • Behandel een patiënt met urotheelcarcinoom alleen nog in de eerste lijn met pembrolizumab als deze een bepaalde mate van expressie heeft van het eiwit PD-L1 (CPS ≥ 10).
  • Het gebruik van pembrolizumab na eerdere behandeling met cisplatine bevattende chemotherapie blijft ongewijzigd.

Het voorgaande wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.

Geneesmiddel(en)

pembrolizumab - Keytruda monoklonale antilichamen bij maligniteiten

Zie ook

Externe links