Toepassing kankermedicijn Tecentriq ingeperkt

Het gebruik van atezolizumab (Tecentriq) bij patiënten met blaaskanker wordt ingeperkt. Een lopende studie toont verminderde overleving met atezolizumab in vergelijking met platina-bevattende chemotherapie bij een deel van deze patiënten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert daarom atezolizumab alleen te gebruiken bij patiënten bij wie het eiwit PD-L1 met een bepaalde waarde aanwezig is.

Atezolizumab is een geneesmiddel tegen kanker en wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van volwassenen met blaas- en urinewegstelselkanker. Het middel wordt ingezet als de kanker is uitgezaaid, terugkomt na eerdere behandeling met cisplatine of als de patiënt geen behandeling met cisplatine kan krijgen.
 
Advies aan artsen

  • Behandel een patiënt met urotheelcarcinoom alleen nog in de eerste lijn met atezolizumab als deze een hoge expressie heeft van het eiwit PD-L1 (≥ 5%). 
  • Het gebruik van atezolizumab na eerdere behandeling met chemotherapie blijft ongewijzigd.

Het voorgaande wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.

Geneesmiddel(en)

atezolizumab - Tecentriq monoklonale antilichamen bij maligniteiten

Zie ook

Externe links