Gebruik geen Xarelto na aortaklepvervanging (TAVR)

Patiënten mogen geen Xarelto (rivaroxaban) gebruiken na een transkatheter-aortaklepvervanging (TAVR). Dit adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Bij klinisch onderzoek naar het gebruik van rivaroxaban bij patiënten die een TAVR hebben ondergaan, blijkt dat dit zorgt voor ernstige bijwerkingen, zoals hogere sterfte, trombo-embolieën en bloedingen. Dit onderzoek is inmiddels stopgezet.
 
Rivaroxaban behoort tot de groep van medicijnen tegen trombose. Rivaroxaban wordt gebruikt om (nieuwe) bloedstolsels te voorkomen en te behandelen.
 
Advies aan artsen

  • Gebruik geen rivaroxaban voor het voorkomen van trombose bij patiënten met een klepprothese, inclusief patiënten die TAVR hebben ondergaan.
  • Stop de behandeling met rivaroxaban bij patiënten die TAVR ondergaan. Zij moeten overstappen op de standaardbehandeling.

Dit advies geldt voor alle medicijnen met rivaroxaban.
 
De firma Bayer B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar betrokken interventiecardiologen in ziekenhuizen die TAVR procedures verrichten.

Geneesmiddel(en)

rivaroxaban - Xarelto direct werkende orale anticoagulantia