Aanvullende adviezen voor MS-patiënten die Zynbryta hebben gebruikt.

Patiënten die behandeld zijn met Zinbryta (daclizumab) moeten worden gemonitord op ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (encefalitis) tot 12 maanden na het stoppen van de behandeling. Dit adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) na meldingen van encefalitis (waaronder anti-NMDA receptor encefalitis) bij patiënten die al een paar maanden gestopt waren met de behandeling.
 
Eerder dit jaar is Zinbryta uit de handel genomen na meldingen van ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (waaronder encefalitis en meningo‑encefalitis). In Nederland gebruikten ongeveer 50 mensen dit medicijn.
 
Zinbryta werd gebruikt voor de behandeling van volwassenen met relapsing multiple sclerose. Multiple sclerose is een ziekte waarbij ontstekingen de beschermende omhulling rond de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg beschadigen.
 
Advies aan artsen en apothekers

  • Monitor patiënten op encefalitis tot 12 maanden na het stoppen van de behandeling met Zinbryta.
  • Herinner alle patiënten bij wie de behandeling met Zinbryta is gestopt, en hun verzorgers, eraan dat ze onmiddellijk contact moeten opnemen als één van de vaak voorkomende prodromale symptomen of vroege, vaak voorkomende gedrags-, neurologische, cognitieve of bewegingsgerelateerde symptomen optreden.
  • Vermoedt u encefalitis? Overweeg dan zo vroeg mogelijk de NMDA-receptor antilichaamtest in cerebrospinaal vocht en serum uit te voeren, als hulp bij de diagnose.
  • Betrek een deskundige met ervaring in de diagnose en behandeling van auto-immuun encefalitis.

 
Advies aan patiënten
Neem contact op met uw arts als u vragen heeft nadat u gestopt bent met Zinbryta.

Zie ook

Externe links