Update uw browsers voor 1 maart!

Veiligheidseisen zijn er niet voor niets. De communicatie tussen uw browser en het FK moet beschermd zijn voor bijv. "man in the middle" aanvallen. In oktober 2020 hebben wij strictere veiligheidsvoorwaarden doorgevoerd. Toen bleek dat een aantal, vaak grote, medische organisaties de veiligheidupdates van hun browsers niet op orde hebben. Dat ging met name over organisaties waar Internet Explorer nog als browser wordt gebruikt, vaak in combinatie met het besturingssysteem Window 7 in extended support. Deze organisaties bleken niet in staat om snel aan die veiligheidseisen te voldoen. Met name het beschikken over actuele Ciphers bleek een probleem. Om de zorgsector te kunnen laten werken met het FK, zijn we toen iets minder strikt geworden in de eisen die we stellen aan de actualiteit van de eerder genoemde Ciphers.

Per 1 maart moeten we weer streng zijn, ter bescherming van al onze gebruikers. We gaan er van uit dat uw organisatie dan voldoende tijd heeft gehad om de boel op orde te krijgen. Bij grote organisaties zal dit de taak van systeembeheer zijn.

Via de website https://www.ssllabs.com/index.html is het mogelijk controles uit te voeren op een website en op de gebruikte browser.

De website https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites geeft informatie over wat de overheid aan eisen stelt. Let wel, de actualiteit van Ciphers verandert voortdurend.

Logos