Een themajournaal over insulines

Het Themajournaal insulines geeft zorgverleners informatie over de ontwikkelingen op het terrein van insulinebehandeling. Dit Themajournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS.

Themajournaal insulines