Lamotrigine is een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie of van bipolaire stoornis om een depressieve episode te voorkomen. Hormoonvervangende therapieën bij overgangsklachten bestaan meestal uit een oestrogeen en een progestageen hormoon. Deze geneesmiddelen vervangen de eigen aanmaak van deze hormonen bij vrouwen tijdens of na de overgang. Dit vermindert overgangsklachten.

Melding bij Bijwerkingencentrum Lareb

De melding die Lareb ontving, beschrijft een vrouw die sinds lange tijd lamotrigine gebruikt voor de behandeling van depressieve episodes. In 2022 startte zij met de hormoonvervangende therapie Femoston (estradiol/dydrogesteron) voor de behandeling van overgangsklachten. De patiënt merkte na 5 maanden dat de depressieve klachten erger werden en zocht contact met haar zorgverlener. Uiteindelijk werd de behandeling met Femoston gestopt. De hoeveelheid lamotrigine in het bloed was tijdens de behandeling met Femoston aanzienlijk lager dan enkele weken na het stoppen met het geneesmiddel.

Het oestrogeen speelt waarschijnlijk een rol

Lamotrigine wordt in het lichaam omgezet tot een niet-actieve stof door verschillende enzymen, waaronder het enzym UGT1A4. Estradiol, een oestrogeen, kan de hoeveelheid van dit enzym in het lichaam verhogen. Dit zorgt mogelijk voor de verlaging van de hoeveelheid lamotrigine in het bloed bij gebruik van estradiol of andere oestrogenen.

Lareb heeft medicijnautoriteit CBG geïnformeerd over de meldingen. Het CBG heeft dit besproken in het Europese netwerk. Daar is besloten om de mogelijke interactie met lamotrigine toe te voegen aan de productinformatie van hormoonvervangende therapieën.

Logos