Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

budesonide/salmeterol

Busalair

astma, onderhoudsbehandeling

inhalatie

formoterol/beclometason

Beclometason/​formoterol, Foster

astma, onderhoudsbehandeling COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

formoterol/budesonide

AirBuFo, Bufoler, DuoResp, Symbicort

astma, onderhoudsbehandeling COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

formoterol/fluticason

Flutiform

astma, onderhoudsbehandeling

inhalatie

indacaterol/mometason

Atectura

astma, onderhoudsbehandeling

inhalatie

salmeterol/fluticason

Airflusal, Salflutin, Salfuler, Salmeterol/​fluticason, Seretide

astma, onderhoudsbehandeling COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

vilanterol/fluticasonfuroaat

Relvar

astma, onderhoudsbehandeling COPD, onderhoudsbehandeling

inhalatie

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

De groep bestaat uit combinaties van inhalatiecorticosteroïden en β2-sympathicomimetica.

Werkingsmechanisme

Inhalatiecorticosteroïden:

  • verminderen de gevoeligheid van weefselreceptoren voor bronchusvernauwende - en ontstekingsmediatoren;
  • remmen de infiltratie van ontstekingscellen;
  • spelen een rol bij de vorming van eiwitten die het ontstaan en de afgifte van prostaglandinen en leukotriënen remmen;
  • remmen het mechanisme waarbij allergenen via IgE degranulatie van mestcellen teweegbrengen;
  • hebben een stabiliserende invloed op de slijmvliezen, vaatwanden en celmembranen.

β2-sympathicomimetica:

  • stimuleren selectief de β2-receptoren van het sympathisch zenuwstelsel in de luchtwegen, waardoor het bronchiale gladde spierweefsel relaxeert.

Effect

  • bronchusverwijding;
  • verbetering van de longfunctie;
  • vermindering van ontstekingssymptomen, het aantal exacerbaties, de bronchiale hyperreactiviteit en de inspanningsgebonden bronchusobstructie.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie voor de bijwerkingen van onderstaand middel de betreffende geneesmiddeltekst: