Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

dimethylfumaraat (bij multipele sclerose)

Tecfidera

multipele sclerose

dimethylfumaraat (bij psoriasis)

Skilarence

psoriasis

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme bij multipele sclerose (MS) is niet volledig bekend. Waarschijnlijk spelen een rol:

 • activatie van de transcriptiefactor Nrf2 ('nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2');
 • opwaartse regulering van Nrf2-afhankelijke antioxiderende genen;
 • anti-inflammatoire en immunomodulerende eigenschappen. In reactie op inflammatoire stimuli is er minder immuuncelactivering en minder afgifte van pro-inflammatoire cytokinen.

Bij psoriasis is de werking van dimethylfumaraat en zijn biologisch actieve metaboliet monomethylfumaraat gebaseerd op:

 • remming van de NF-κB (nucleaire factor kappa B) gemedieerde transcriptie van pro-inflammatoire cytokinen (tumor necrosis factor-alfa (TNF-a), interleukine 8 (IL-8)) en adhesiemoleculen zoals E-selectine, ICAM-1, en VCAM-1; het vermoedelijke achterliggende mechanisme is dat door interactie met glutathion de hoeveelheid intracellulair glutathion vermindert.
 • remming van de rijping van dendritische cellen, die een belangrijke rol spelen bij initiatie en onderhoud van immunologische ontstekingsreacties.
 • remming van de proliferatie van T-helper-cellen en stimulatie verschuiving van Th1- en Th17 naar Th2-type response.
 • inductie van apoptose, met name in geactiveerde T-cellen.
 • remming van de groei van humane keratinocyten.

Effect

Bij 'relapsing remitting' multipele sclerose (RRMS):

 • vermindert de frequentie van de exacerbaties;
 • vermindert op de korte termijn de invaliditeitsprogressie;
 • vermindert het aantal actieve laesies in het hersenweefsel op een MRI-scan.

Bij psoriasis:

 • onderdrukking van inflammatoire reacties van de huid;
 • afname van versterkte huidschilfering.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Zie ook

Indicaties