Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

ezetimib

Ezetimibe, Ezetrol

hypercholesterolemie (niet-familiair) Lange termijn, secundaire preventie na een ACS

oraal

ezetimib/atorvastatine

Atozet

hypercholesterolemie (niet-familiair) Lange termijn, secundaire preventie na een ACS

oraal

ezetimib/simvastatine

Ezetimibe/​simvastatine '10/​10', Ezetimibe/​simvastatine, Inegy

hypercholesterolemie (niet-familiair) Lange termijn, secundaire preventie na een ACS

oraal

rosuvastatine/ezetimib

Cholecomb

hypercholesterolemie (niet-familiair)

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Ezetimib is een steroltransportblokker, ook wel cholesterolabsorptieremmer genoemd. Het blokkeert de steroltransporter, het Niemann-Pick C1-achtig eiwit. Dit leidt tot:

  • selectieve remming van de opname, in de dunne darm, van cholesterol en aanverwante plantsterolen afkomstig van de voeding of uit de gal. Hierdoor geeft de darm minder cholesterol af aan de lever. Ter compensatie neemt de lever meer cholesterol op uit het bloed, waardoor de systemische klaring van cholesterol toeneemt.

Effect

  • daling van het totaal cholesterol;
  • daling van het LDL-cholesterol;
  • geringe daling van het triglyceridengehalte;
  • geringe stijging van het HDL-cholesterol.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van de steroltransportblokker ezetimib en de combinaties met ezetimib de betreffende geneesmiddelteksten.