Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Spirolept XGVS IMAXIO

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 1 ml

Bevat per dosis à 1 ml: 200 miljoen geïnactiveerde Leptospira icterohaemorrhagiae-bacteriën.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Zie voor meer informatie de LCI-Richtlijn Leptospirose op lci.rivm.nl.

Indicaties

  • Profylaxe van leptospirose veroorzaakt door serogroep icterohaemorrhagiae bij volwassenen met verhoogd blootstellingsrisico.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe leptospirose

Volwassenen

Primaire vaccinatie: S.c. 2 doses à 1 ml met een interval van 15 dagen.

Boostervaccinatie: Eerste booster 4 tot 6 maanden na primaire vaccinatie, vervolgens om de 2 jaar.

Toediening: Schudden voor gebruik, subcutaan injecteren in de infraspinatus fossa of de buitenzijde van de deltaspier.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): huiduitslag, urticaria. Roodheid, jeuk, pijn, verharding en oedeem op injectieplaats.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, paresthesie. Misselijkheid. Koorts, malaise. Asthenie, vermoeidheid.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreactie. Duizeligheid. Schouderbladpijn, spierpijn.

Interacties

Bij gelijktijdige behandeling met immunosuppressiva kunnen mogelijk onvoldoende hoge antistoftiters worden bereikt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij mensen geen gegevens. Bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Gebruik ontraden tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Anafylaxie: Observeer direct na vaccinatie gedurende ten minste 15 minuten. Zorg zo nodig voor adequate behandeling.

Stel de vaccinatie uit bij personen die een acute, ernstige met koorts gepaard gaande ziekte hebben.

Onderzoekgegevens: Er zijn geen gegevens beschikbaar over toepassing bij kinderen.

Eigenschappen

Het vaccin wordt bereid uit de gehele Leptospira icterohaemorrhagiae-bacterie die gekweekt, gezuiverd en vervolgens geïnactiveerd wordt. Spirolept induceert antistoffen tegen de leptospira- serogroep icterohaemorrhagiae. De immuniteit wordt gewoonlijk 15 dagen na de tweede injectie (eerste booster) verworven en duurt gemiddeld 24 maanden na de eerste booster.

Groepsinformatie

leptospirosevaccin hoort bij de groep vaccins.