Rijksoverheid

Farmacotherapeutisch Kompas

Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor zorgprofessionals

Het doel van het FK is een kompas te verstrekken waarop men kan varen bij beslissingen die moeten leiden tot gepast gebruik van geneesmiddelen en farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. Middelen zonder therapeutische waarde, al zijn deze nog zo goedkoop, dienen niet te worden voorgeschreven. Het duurste middel moet, indien medisch noodzakelijk, kunnen worden toegepast.

In het FK staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen (voorzien van adviezen en of zij dienen te worden voorgeschreven of niet), met uitzondering van informatie over homeopathie en sommige intramurale middelen. Ook dienen zij opgenomen te zijn in het taxebestand van Z-Index. De apotheek kan alle producten die in het taxebestand staan, afleveren. Het FK bevat daarnaast wetenschappelijke achtergrondinformatie en een link naar kosteninformatie.

Lees verder

Zorginstituut Nederland

Het Farmacotherapeutisch Kompas is een product van Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk en van goede kwaliteit is. Daarmee waarborgt Zorginstituut Nederland dat iedereen van goede zorg is verzekerd. Het neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Naar Zorginstituut Nederland