Cookies

Farmacotherapeutischkompas.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een uniek nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Farmacotherapeutischkompas.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Zorginstituut Nederland handelt conform de handleiding over dit onderwerp van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van farmacotherapeutischkompas.nl.

Webstatistieken

Farmacotherapeutischkompas.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina's van farmacotherapeutischkompas.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van uw internet provider
  • De web browser die u gebruikt
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina's u heeft bezocht.

Voor meer informatie over het privacybeleid van het Zorginstituut verwijzen wij u naar www.zorginstituutnederland.nl/privacy