Hieronder vindt u veelgestelde vragen (FAQ) over het FK. Ook vindt u hulp bij het snel vinden van informatie op de website.

1. Vind geneesmiddel op naam

De functie: Vind geneesmiddel is de snelste manier om een geneesmiddeltekst te vinden.

U kunt zoeken op stof- en op merknaam.

 

Stap 1

  Typ zoveel letters als nodig. Na 3 letters verschijnt de autosuggestielijst (max. 6 resultaten). De ingetikte letters worden blauw weergegeven op het scherm; zowel in de stofnaam als in de merknaam);
Stap 2 A Selecteer een geneesmiddel uit de lijst om direct naar een geneesmiddeltekst te gaan;
of B

Druk op de Entertoets of op Zoek om naar een resultatenpagina te gaan.

NB. U hoeft geen jokers/wildcards (* of %) te gebruiken bij een zoekopdracht. Impliciet zet het systeem een joker na uw zoekterm. In dit voorbeeld abaca*.

Combinatiepreparaten

Zoekt u naar een combinatiepreparaat, dan kunt u delen van de verschillende stofnamen intikken met een spatie ertussen. Voorbeeld: voor paracetamol/coffeïne kunt u "par cof" intikken.

2. Vind geneesmiddel op deel van naam

Zoekt u op een deel van de naam van een geneesmiddel en dat deel is niet het begin van het woord in de geneesmiddelnaam (bijv. "pril" om fosinopril, captopril, enz. te vinden), dan adviseren wij u Uitgebreid zoeken te gebruiken. Vind geneesmiddel vindt in dit geval geen goed resultaat.

Ga naar Uitgebreid zoeken. Selecteer Zoek binnen rubrieken van geneesmiddelen. Selecteer de rubriek: Stofnaam. Typ het deel van de geneesmiddelnaam als zoekterm. Druk op Enter of klik op Zoeken.

NB. U hoeft geen jokers/wildcards (* of %) te gebruiken bij een zoekopdracht. Impliciet zet het systeem een joker voor en na uw zoekterm.  In dit voorbeeld: *vaccin*.

3. Vind geneesmiddel op indicatie

Ga naar Uitgebreid zoeken. Selecteer Zoek binnen rubrieken van geneesmiddelen. Druk op pijltje in de eerste box en selecteer de rubriek: Indicaties. Typ de indicatie als zoekterm. Druk op Enter of klik op Zoeken.

Selecteer het geneesmiddel dat u zoekt in de resultatenlijst. Maak eventueel eerst een nadere selectie door een van de Indicatiefacetten aan te klikken (zie rechtsonder in de afbeeelding). Tussen haakjes staat het aantal geneesmiddelteksten waarin die indicatie wordt gevonden.

Op de pagina kunt u desgewenst het woord vinden door de toetsen Ctrl + F tegelijkertijd in te toetsen. Via het zoekveld onderaan de pagina kunt u het woord vervolgens gehighlight in de tekst vinden.

NB. U hoeft geen jokers/wildcards (* of %) te gebruiken bij een zoekopdracht. Impliciet zet het systeem een joker voor en na uw zoekterm.  In dit voorbeeld: *psoriasis*.

4. Zoek binnen rubrieken van geneesmiddel

De functie Uitgebreid zoeken biedt de mogelijkheid om binnen rubrieken van geneesmiddelteksten te zoeken.

Ga naar Uitgebreid zoeken. Selecteer Zoek binnen rubrieken van geneesmiddelen. Druk op pijltje in de eerste box en selecteer de gewenste rubriek. U kunt binnen meerdere rubrieken op zoektermen zoeken en daarbij bepalen of de term wel of juist niet in de rubriek moet voorkomen.

LET OP: De zoekactie werkt op basis van een exacte match van de zoekterm binnen de tekst van de rubriek. Aliassen, vervoegingen, enz. werken niet.

Op de pagina kunt u desgewenst het woord vinden door de toetsen Ctrl + F tegelijkertijd in te toetsen. Via het zoekveld onderaan de pagina kunt u het woord vervolgens gehighlight in de tekst vinden.

NB. U hoeft geen jokers/wildcards (* of %) te gebruiken bij een zoekopdracht. Impliciet zet het systeem een joker voor en na uw zoekterm.  In dit voorbeeld: *rinitis* en *dysgeusie".

5. Vind achtergrondinformatie

Ga naar Uitgebreid zoeken. Selecteer Zoek binnen achtergrondinformatie. Voer de zoekterm in en druk op Enter of klik op Zoeken. U krijgt de resultatenlijst te zien van alle documenten waarin de zoekterm voorkomt. In de resultatenlijst zijn de geneesmiddelteksten uitgezonderd.

 

NB. U hoeft geen jokers/wildcards (* of %) te gebruiken bij een zoekopdracht. Impliciet zet het systeem een joker voor en na uw zoekterm.  In dit voorbeeld: *psoriasis*.

6. Navigeer binnen pagina

U kunt scrollen of gebruik maken van de Inhoudsopgave aan de rechterkant.

Klik op de gewenste rubriek om daarnaartoe te navigeren.

De inhoudsopgave en het 'Zie ook blok' blijven altijd zichtbaar. Alleen als het door u gebruikte scherm niet hoog genoeg is om beide blokken volledig te tonen, verdwijnen ze uit beeld.

7. Navigeer met Bladeren volgens boek

Onder Bladeren volgens boek vindt u de gehele website in documenten. Ze zijn gegroepeerd op hoofdstuk, subhoofdstuk en paragraaf, als ware de website een boek.

Klik op Bladeren volgens boek in de navigatiebalk en navigeer door de inhoudsopgave naar het gewenste document. Klik op de + tekens om een inhoudsboom open te klappen. De documenten worden voorafgegaan door een (voor achtergrondinformatie) of een (voor geneesmiddel).

In Bladeren volgens boek ziet het er als volgt uit:

8. Navigeer met Alfabetisch

In de navigatie onderaan de pagina vindt u het kopje 'Alfabetisch'.

Hier vindt u alle geneesmiddelen (stof- en merknamen) op alfabetische volgorde, gerubriceerd op letter.

Klik op de beginletter van uw keuze voor een overzicht van de geneesmiddelen met die beginletter.

9. Rubriek Dosering (uitklapbaar)

De rubriek Dosering is aangepast. Doseringsinformatie per indicatie wordt voor de overzichtelijkheid ingeklapt getoond. Klik op het + teken om de dosering bij een indicatie uit te klappen.

Met de knop kunt u alle doseringsteksten op indicatie in één keer openklappen.

Met de knop sluiten de doseringsteksten op indicatie weer.

10. Volgorde rubrieken Geneesmiddel

De volgorde van de rubrieken binnen de geneesmiddeltekst is aangepast aan die van de App. Toegevoegd is de rubriek Geneesmiddelgroep.

11. Rubriek Groepsoverzicht

De geneesmiddelgroep was in het oude systeem via het 'Zie ook blok' te bereiken. Nu staat deze onderaan de geneesmiddelpagina. U kunt hier een ander geneesmiddel uit de groep kiezen of het huidige geneesmiddel met een ander middel uit dezelfde groep vergelijken. Als u voor vergelijken kiest, krijgt u de verschillende geneesmiddelen in twee kolommen op uw scherm te zien. Zie ook punt 12.

12. Vergelijkfunctie Geneesmiddel

Het FK biedt u de mogelijkheid om twee geneesmiddelen te vergelijken:

  1. Scroll binnen een geneesmiddeltekst naar de rubriek geneesmiddelgroep;
  2. Zoek het geneesmiddel waarmee u wilt vergelijken en druk op Vergelijk;
  3. U ziet nu de twee geneesmiddelteksten uitgelijnd naast elkaar;
  4. Scroll naar de rubriek(en) die u wilt vergelijken;
  5. Sluit een van de twee geneesmiddelen om het andere weer alleen in beeld te krijgen.

13. Kruimelpad

Helemaal bovenaan de pagina staat het zogenaamde 'kruimelpad'.

Dit kruimelpad geeft de plaats aan van de gezochte pagina binnen de structuur van de website.

Als het kruimelpad te lang is, wordt dit aangegeven met

Als u hierop klikt wordt de 'verborgen' informatie zichtbaar, bijvoorbeeld:

14. Alerts en Mededelingen

Op deze pagina vindt u mededelingen en waarschuwingen (van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

In dit overzicht ziet u bovenaan de Alerts (alarmerende boodschappen van bijvoorbeeld de registratieautoriteiten) weergegeven, waarbij het meest recente bericht bovenaan staat. Na de Alerts komen Mededelingen (bijvoorbeeld berichten over de website zelf). Ook hier staat de meest recente mededeling bovenaan.

Een voorbeeld van een Alert is:

Een voorbeeld van een Mededeling is:

De meest recente mededelingen worden getoond op de homepage.

Een Alert heeft meestal betrekking op één of meerdere geneesmiddelen. Als dat het geval is, wordt onderaan de Alert verwezen naar dit geneesmiddel, bijvoorbeeld:

Op een geneesmiddelpagina wordt de Alert als eerste getoond:

 

15. Begrippenlijst

In de navigatie onderaan de pagina vindt u het kopje 'Begrippenlijst'.

Op deze pagina worden een aantal begrippen in het FK verduidelijkt.

U selecteert in de inhoudsopgave aan de rechterkant het begrip, waarvan u de betekenis zoekt, bijvoorbeeld Advies.

Vervolgens ziet u aan de linkerkant de uitleg van het begrip 'Advies'.

16. Contactpagina

In de navigatie onderaan de pagina vindt u het kopje 'Contact'.

Als u wilt reageren op het FK kunt u via de contactpagina contact opnemen met de FK-redactie, bij voorkeur per e-mail, maar per telefoon kan ook. Raadpleeg bij een vraag eerst de "Veelgestelde vragen" bij FAQ/Help. Wellicht vindt u hier het antwoord op uw vraag.

Als u de FK-redactie wilt mailen vult u het contactformulier in. Binnen enkele dagen krijgt u reactie.

17. Betekenis symbolen Samenstelling

Symbolen rubriek Samenstelling

In de rubriek 'Samenstelling' van een geneesmiddeltekst komen symbolen voor, bijvoorbeeld:

Mouse-over-tekst

De betekenis van deze symbolen wordt uitgelegd via een mouse-over-tekst, die verschijnt als u met de muis op het betreffende symbool gaat staan.

Toelichting onderaan rubriek 'Samenstelling'

Onderaan de rubriek 'Samenstelling' vindt u de uitleg van symbolen ook. Hierdoor kunt u ook de betekenis van de symbolen achterhalen op een tablet.

Als u op klikt, krijgt u de uitleg van de symbolen te zien:

Met een klik op sluit u de uitleg weer.

 

18. Vinden Farmacotherapeutisch Rapport

Onderaan de rubriek 'Advies' vindt u een link naar het 'Farmacotherapeutisch rapport'.

Het 'Farmacotherapeutisch rapport' bevat de beoordeling van de farmacotherapeutische waarde van een geneesmiddel. Het wordt opgesteld in het kader van een advies van Zorginstituut Nederland aan de minister over de vergoeding van het geneesmiddel. Het rapport is daar als een van de bijlagen aan toegevoegd. Omdat de vergoedingsaanvragen vooral betrekking hebben op nieuwe geneesmiddelen, zijn er voor de meer oudere middelen geen rapporten beschikbaar. 

U kunt dit FT-rapport als volgt vinden. Het voorbeeld is

1. Klik op de link

Klik op de link

U komt op de website van

2. Zoek Geneesmiddelbeoordeling

Op de ZIN-site komt u op de pagina 'Geneesmiddelbeoordelingen'. Het middel dat u heeft gezocht in het FK staat hier vooringevuld. U klikt op de betreffende pdf.versie. NB: In sommige gevallen zijn er meerdere beoordelingen.

Afhankelijk van de instellingen van uw pdf-viewer kunt u aan de linkerkant van de pagina bladwijzers vinden. Als die niet worden getoond, dient u zelf naar beneden te scrollen.

U scrolt naar beneden naar:

Hier vindt u de beoordeling van de farmacotherapeutische waarde van het geneesmiddel.

 

19. Terug naar homepage

Er zijn drie manieren om terug te komen op de homepage.

 

1. Homeknop

Als u drukt op 'Home' springt het programma terug naar de homepage.

2. 'Logo Zorginstituut Nederland'

Als u klikt op het logo van Zorginstituut Nederland springt het programma ook terug naar de homepage.

3 'Back'-knop

Met de 'back'-knop volgt het programma alle pagina's waar u tijdens de sessie bent geweest en komt uiteindelijk terug op de homepage.

20. Mijn vraag staat er niet bij

Neem contact op met de FK-redactie via het contactformulier.

21. Suggestie voor verbetering

Neem contact op met de FK-redactie via het contactformulier.

22. Geneesmiddelen in FK

Om praktische redenen staan niet alle geneesmiddelen in het FK. Kort gezegd worden in het FK de in Nederland beschikbare geneesmiddelen en hun toepassing bij de behandeling van de meeste aandoeningen besproken. Vooral die geneesmiddelen worden besproken die zowel voor de huisarts als voor de specialist een belangrijke rol spelen in de behandeling (dus bijvoorbeeld niet diagnostica, anesthetica en homeopathie).

23. Aanmelden geneesmiddel voor FK

Indien het geneesmiddel in Nederland op de markt wordt gebracht kunt u dit als fabrikant het beste melden bij Z-Index.

Iedere maand verstrekt Z-Index een lijst van geneesmiddelen die op dat moment op de Nederlandse markt beschikbaar zijn, de taxe.

De redactie van het FK wijzigt aan de hand van de maandelijkse update van de taxe de samenstellingsblokken van de preparaatteksten in het FK. Van geheel nieuwe geneesmiddelen (nieuwe stofnaam; 'new chemical entity') wordt een geneesmiddeltekst gemaakt en gepubliceerd.

 

24. Bronnen FK

De belangrijkste bron voor de geneesmiddelteksten in het FK vormen de actuele wetenschappelijke productinformatieteksten (SmPC's) van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Medicines Agency (EMA). Daarnaast worden bronnen geraadpleegd als officiële richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO) en Federatie Medisch Specialisten (FMS). Andere bronnen zijn algemeen erkende handboeken en medische literatuur.

25. Kosten geneesmiddel

Informatie over de kosten van geneesmiddelen kunt u vinden op Medicijnkosten.nl.

26. Boekversie FK

Het FK is niet meer in boekvorm verkrijgbaar. U heeft wel gratis de beschikking over deze website en apps voor iOS en Android.

27. Actualiteit FK

Het FK wordt continu geactualiseerd. Rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt een update gepubliceerd op internet en via de apps.

28. Apps

Er zijn apps ontwikkeld voor de besturingssystemen met de grootste marktpenetratie (iOS en Android). Dit betekent dat er geen apps bestaan voor andere systemen zoals Windowsphone en Blackberry.

29. Deeplinken naar FK

Vele organisaties en ziekenhuizen hebben deeplinks aangebracht naar het FK. Als u dit als webbeheerder ook wilt realiseren, kunt u contact opnemen met de FK-redactie. U ontvangt dan een handreiking van ons hoe u dit het beste kunt doen.

30. FK-gebruikerspanel

Als u behoort tot de doelgroepen van het FK (voorschrijvers en aspirant-voorschrijvers) kunt u zich aanmelden voor het FK-gebruikerspanel. Wij zijn voor dit panel vooral op zoek naar medisch specialisten (i.o.) en co-assistenten, maar ook andere voorschrijvers zijn van harte welkom. U kunt een verzoek doen via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

31. Webservices

Op dit moment beschikt het FK niet over webservices. Zij worden in de naaste toekomst wel ontwikkeld.

32. Vinden woord op pagina

Druk bij Windows op Ctrl F of bij IOS op Cmd F. Typ het gezochte woord in de zoekbox en bekijk de gehightlighte resultaten in de tekst.

33. Navigatiebalken

De website kent twee navigatiebalken.

De topnavigatie ziet er als volgt uit:

Onderaan de pagina vindt u nog een navigatie, die er als volgt uitziet:

De verschillende onderdelen worden separaat toegelicht.