Help

De Helpfunctie ondersteunt u bij het gebruik van de website.

Wist u dat?

 • Het FK per 22 januari 2019 een nieuw ontwerp heeft waarmee  de functionaliteit en de gebruikservaring op alle platformen conform is;
 • De FK website als App op het beginscherm van uw telefoon of tablet te plaatsen is;
 • De huidige off-line App nog steeds te gebruiken is voor situaties zonder Internet;
 • Er meer dan honderd indicatieteksten zijn;
 • De geneesmiddelgroepsteksten inhoudelijk zijn uitgebreid met typerende bijwerkingen en worden uitgebreid met toepasbaarheid.

Kostenoverzicht

Wat biedt het Kostenoverzicht?

Hiermee kunt u kosten van geneesmiddelen raadplegen en deze met elkaar vergelijken.

Hoe worden de kosten berekend?

De bedragen in het Kostenoverzicht zijn gemiddelden, inclusief 9% BTW en exclusief het aflevertarief van de apotheek. De gemiddelden zijn bepaald over geneesmiddelen met gelijke werkzame stof, productnaam, sterkte en toedieningsvorm. De productnaam is ofwel de naam van het specialité, ofwel "Generiek" (samenvoeging van alle generieke producten). De kostengegevens komen uit de G-standaard van Z-Index en worden maandelijks geactualiseerd.

NB De werkelijke kosten kunnen afwijken van de getoonde gemiddelde kosten in het FK. Het kan zijn dat een specefieke leverancier aanmerkelijk lagere of hogere kosten berekent dan het door ons berekende gemiddelde. Als u wilt weten wat de kostenbandbreedte is van een geneesmiddelvariant, kijk dan in medicijnkosten.nl.

Waar vind ik kostenoverzichten?

De kostenoverzichten vindt u in de:

Geneesmiddeltekst

Kostenoverzichten vindt u via de rubriek "Kosten" en via de link "€ Vergelijk de kosten van bovenstaande middelen onderling", onderaan bij de rubriek Groepsinformatie

Geneesmiddelgroeptekst

Het kostenoverzicht vindt u via de rubriek "Kosten"

Indicatietekst

Via de knop "€ Toon Kosten" per geneesmiddelgroep bij de rubriek "Geneesmiddelen".

Voorbeelden

1. Indicatie: Bacteriële huidinfecties

2. Geneesmiddel: enalapril

NB Alle afgedrukte overzichten en in het bijzonder de prijzen, dienen slechts als voorbeeld beschouwd te worden. De merknamen zijn onherkenbaar gemaakt.

Hoe zijn de kostenoverzichten opgebouwd?

Voor het goed kunnen vergelijken van geneesmiddelen worden de prijzen uitgedrukt in begrijpelijke en vergelijkbare eenheden. Op basis van gegevens uit de G-standaard van Z-Index wordt bepaald in welk overzicht het product wordt getoond. Er zijn vier varianten van het kostenoverzicht:

 • Per periode (dag/week/maand/halfjaar): toont de gemiddelde prijs per periode, o.b.v. DDD;
 • Parenteralia: toont de gemiddelde prijs per verpakkingseenheid;
 • Dermatica: toont de gemiddelde prijs per 15 ml of 15 gram;
 • Verpakking: toont de gemiddelde prijs per verpakking.

Daar waar mogelijk gebruiken we de DDD (de Defined Daily Dose van de World Health Organization) als basiseenheid van kosten. De kosten worden vervolgens omgerekend naar de opgegeven periode, standaard is dat per dag. Is de DDD niet bekend dan zullen de gemiddelde prijzen op basis van een andere logische eenheid worden berekend, of in de restgroep "Per verpakking" vallen. De DDD is een vergelijkingsmaat tussen sterktes van geneesmiddelen. De World Health Organization heeft een inschatting gemaakt van wat de gemiddelde dagelijkse dosis zal zijn wanneer het geneesmiddel wordt ingezet voor de hoofdindicatie. Hierbij wordt uitgegaan van een onderhoudsbehandeling van volwassenen. Deze definitie maakt het mogelijk om het gebruik van verschillende toedieningsvormen en verschillende middelen met elkaar te vergelijken. 

Voorbeeld: Kostenoverzicht van het type "Per dag" binnen een geneesmiddeltekst (enalapril). 

Producten zijn gesorteerd op:

 1. Werkzame stof;
 2. Toedieningsweg, bv. oraal of rectaal (tonen we niet)
  Producten met de zelfde toedieningsweg, kunnen vaak alternatieven voor elkaar zijn;
 3. Sterkte, bv. 10 mg of 100/6ug/do (NB alfabetisch/niet numeriek gesorteerd, dat wil zeggen dat "10mg" boven "5mg" komt, omdat de 5 na de 1 komt)
  Gelijke sterktes van een werkzame stof kunnen zo vergeleken worden;
 4. Toedieningsvorm, bv. tablet, capsule of aerosol
 5. Productnaam, waarbij het generieke product bovenaan staat.

Gemiddelde prijs?

Prijzen zijn gemiddeld over producten met dezelfde stofnaam, sterkte, toedieningsvorm en productnaam. Alle generieke producten zijn samengevoegd onder de noemer "Generiek". Er is dus geen inzicht in eventueel prijsonderscheid binnen de generieke producten.

De lengte van de balk geeft de relatieve prijs weer van het product t.o.v. het duurste product in het (deel)overzicht. Het donkergroene deel van de balk wordt vergoed, het lichtgroene deel niet. Onder de balk staat eventueel hoeveel moet worden bijbetaald.

Soms zijn er bij 1 product twee regels zichtbaar: 1 mét en 1 zonder bijbetaling. Indien er bij een product varianten op de markt zijn waarvoor wel en waarvoor niet moet worden bijbetaald, worden deze als aparte regels getoond. Zo voorkomen we dat de indruk wordt gewekt, dat voor alle producten moet worden bijbetaald.

Vergoed of niet vergoed?

De aanduiding over de vergoeding c.q. bijbetaling is uitsluitend gebaseerd op het Geneesmiddel Vergoedingssysteem (GVS); als een middel niet voor vergoeding in aanmerking komt op grond van het GVS, dan staat het gehele bedrag als Gemiddeld x bijbetalen en is de balk lichtgroen. Geneesmiddelen die onder voorwaarden worden vergoed vallen niet standaard onder het GVS en zullen als niet-vergoed worden aangegeven. Het gaat hier bijvoorbeeld over geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gegeven en waarvan de kosten op een andere wijze worden gedeclareerd.

Voorbeeld: Niet vergoed

Voorbeeld: Gedeeltelijk vergoed

Wat is niet opgenomen in het kostenoverzicht?

 • Middelen die geen ATC-code hebben of waar de ATC-code begint met "Y";
 • Grondstoffen en apotheek bereidingen, gekenmerkt door inkoopkanaal 5;
 • Kliniekverpakkingen (EAV);
 • Magistrale bereidingen of doorgeleverde bereidingen;
 • Grondstoffen en hulpmiddelen;
 • Experimentele producten;
 • Producten die niet meer verkrijgbaar zijn of binnenkort uit de handel gaan;
 • Producten die een wettelijk verbod hebben;
 • Onderstaande toedieningsvormen:
  • Implantatiegaas;
  • Implantatiekraal;
  • Implantatiematrix;
  • Implantatiespons;
  • Poeder voor cement;
  • Vormen die met een van de volgende woorden beginnen: gas, kit, radio, weefsel, geïmpregneerd, oplossing voor hemo, oplossing voor peri-.

Informatie en structuur

Het FK bevat drie informatie-typen

De content binnen het FK is verdeeld over drie typen, te weten:

 • Geneesmiddelen;
 • Geneesmiddelgroepen;
 • Indicaties (de 100 meest voorkomende indicaties).

Vanuit de zoekfunctie kunt u alledrie de typen informatie vinden. Ook met de bladerfunctie kunt u geneesmiddelen, geneesmiddelgroepen en indicaties bereiken.

Verwijzingen tussen de typen

Geneesmiddelpagina's hebben verwijzingen naar geneesmiddelgroeppagina's en indicatiepagina's (indien aanwezig). Geneesmiddelgroeppagina's hebben verwijzingen naar geneesmiddelpagina's en indicatiepagina's (indien aanwezig). Indicatiepagina's hebben verwijzingen naar geneesmiddelgroeppagina's en geneesmiddelpagina's. U kunt dus vanuit elk type tekst naar een relevant ander type tekst navigeren. Dit kan nuttig zijn om alternatieven te zoeken bij het voorschrijven, om informatie via een omweg te vinden, of om extra gerelateerde informatie te vinden wanneer verdieping wenselijk is.

Instructiefilm 2, nieuwe informatie en structuur

Navigeren in het FK via Bladeren

Bladeren alfabetisch

Klik in het menu op Bladeren en u komt uit op een alfabetisch overzicht van geneesmiddelen. De bediening hiervan spreekt voor zich. Selecteer een van de twee andere alfabetische overzichten door op "Geneesmiddelgroepen" of "Indicaties" boven het overzicht te klikken. U krijgt dan de desbetreffende alfabetische overzichten.

Bladeren op hoofdstuk

In het FK zijn de geneesmiddelen, geneesmiddelgroepen en indicaties ingedeeld in hoofdstukken, farmacotherapeutische aandachtgebieden. Klik bij "Bladeren" op de tab "Op hoofdstuk" en u krijgt een grafisch vormgegeven overzicht van alle hoofdstukken. Klik op een hoofdstuk en selecteer wat u wilt zien, per indicatie, per geneesmiddelgroep of alfabetisch.

Kiest u "Per indicatie", dan vindt u daar links naar indicatieteksten en links naar geneesmiddelen behorend tot die indicatie. Hetzelfde geldt voor "Per geneesmiddelgroep". De teksten over indicaties en geneesmiddelgroepen hebben een hiërarchische structuur. Hartfalen is bijvoorbeeld onderverdeeld in acuut en chronisch hartfalen. Bij "Alfabetisch" krijgt u een alfabetisch overzicht van alle geneesmiddelen die in dit hoofdstuk staan.

Instructiefilm 3, Bladeren

Vergelijken

De vergelijkfunctie biedt de mogelijkheid om de drie informatietypen (geneesmiddel, geneesmiddelgroep en indicatie) te vergelijken. U kunt hiermee twee of meer pagina's van hetzelfde type met elkaar vergelijken. Het belangrijkste nut ligt in het vergelijken van twee of meer geneesmiddelen, daarom kunt u vergelijken ook vanuit de geneesmiddelpagina starten.

Vergelijken vanuit een geneesmiddelpagina

Ga binnen een geneesmiddeltekst naar de rubriek "Groepsinformatie". U kunt daar direct vergelijken met een middel uit dezelfde geneesmiddelgroep door op de knop "Vergelijken" achter het betreffende geneesmiddel te klikken.

Wilt u het geneesmiddel vergelijken met een middel van buiten de geneesmiddelgroep, klik dan op de link "...vergelijken met een ander middel". U komt dan in het vergelijkscherm waarin u een ander middel kunt selecteren. Typ daarvoor minimaal twee letters van het gezochte geneesmiddel, kies uit de lijst het gewenste middel en klik op "Vergelijk".

Vergelijken via het Menu

Klik in de menubalk op "Vergelijken". U kunt dan kiezen welk type informatie u wilt vergelijken. Meestal zal dat op geneesmiddel zijn. Selecteer 2 of meer geneesmiddelen door per geneesmiddel minimaal 2 letters in te typen en op het gewenste resultaat te klikken. Klik daarna op "Vergelijk".

Vergelijkscherm

In het vergelijkscherm vindt u de te vergelijken teksten naast elkaar. De titels van de teksten blijven bovenaan zichtbaar als u naar beneden scrollt. Klik op het kruisje rechtsboven een tekst om deze te verwijderen uit de vergelijking. Klik op "Uitbreiden" in de grijze balk rechts om een nieuwe tekst toe te voegen. Klik op de titel van de tekst om vergelijken te verlaten en naar deze tekst te gaan.

Instructiefilm 4, Vergelijken

Zoeken

Algemeen

Op de startpagina van het FK en rechtsboven in de groene balk van inhoudspagina's staat de zoekfunctie. Hiermee vindt u een geneesmiddel-, een geneesmiddelgroep- of een indicatietekst. Met de tab Snel zoeken doorzoekt u alle drie de informatietypen en krijgt u ook de resultaten van alledrie te zien. U kunt ook van te voren selecteren waarin u wilt zoeken door op een van de andere tabs te klikken.

De zoekfunctie vindt geen resultaten uit de andere pagina's van de website, zoals uit deze "Help"-tekst en alle teksten onder de tab "Farmacologie". Dit is gedaan om de zoekresultaten zoveel mogelijk te beperken tot de resultaten die voor het voorschrijven direct van belang zijn.

Resultatenlijsten

De autosuggestielijst (die na drie letters typen onder het zoekveld verschijnt) geeft maximaal 9 resultaten weer en deelt die in naar type. Typ net zoveel letters als nodig zijn om het gezochte resultaat in de lijst te krijgen. U kunt ook op "Enter" drukken, op "Zoek" of op de link "Toon meer geneesmiddelen" klikken om naar het zoekresultatenscherm te gaan. In dit scherm vindt u alle resultaten per type, plus een vermelding van de gevonden aantallen per type.

Werking Snel zoeken (spreekkamer)

De zoekmachine zoekt op vastgelegde sleutelwoorden bij elk type tekst. Per teksttype verschillen de vastgelegde sleutelwoorden.

 1. Geneesmiddel sleutelwoorden
  1. Stofnaam
  2. Merknaam
  3. Geneesmiddelgroepnaam
 2. Geneesmiddelgroep sleutelwoorden
  1. Groepnaam
  2. Paraplunaam (naam van de bovenliggende groep)
  3. Synoniemen
 3. Indicatie sleutelwoorden
  1. Indicatienaam
  2. Paraplunaam (naam van bovenliggende indicatie)
  3. Synoniemen

Voorbeeld paraplunaam: Zoek op paraplunaam "maagklachten" en u vindt o.a. gastro-oesofageale refluxklachten.

De zoekmachine ondersteunt het zoeken op delen van woorden, ongeacht waar die zich in een woord bevinden. Dus ook op uitgangen van woorden, zoals -"steroiden". Gebruik bij het zoeken geen bijzondere leestekens!

Geavanceerd zoeken (studeerkamer)

Voor "Geavanceerd zoeken" moet u eerst een van de drie informatietypen selecteren. Dit is noodzakelijk omdat "Geavanceerd zoeken" een door u te selecteren rubriek van een type tekst doorzoekt. Elk type tekst heeft eigen rubrieken.

U selecteert een rubriek, kiest tussen "Bevat" of "Bevat niet" en vult een zoekterm in. "Geavanceerd zoeken" doorzoekt tekst in de geselecteerde rubriek en niet de sleutelwoorden van de tekst. "Geavanceerd zoeken" werkt dus volledig anders dan Snel zoeken.

Voorbeeld geavanceerd zoeken bij teksttype: Geneesmiddel

Indicaties Bevat "parkinson"

en

Contra-indicaties Bevat niet "granulocytopenie" 

Instructiefilm 5, Zoeken