Veelgestelde vragen

Inhoudelijke vragen

Waarom staan niet alle geneesmiddelen in het FK?

Om praktische redenen staan niet alle geneesmiddelen in het FK. Kort gezegd worden in het FK de in Nederland beschikbare geneesmiddelen en hun toepassing bij de behandeling van de meeste aandoeningen besproken. Vooral die geneesmiddelen worden besproken die zowel voor de huisarts als voor de specialist een belangrijke rol spelen in de behandeling (dus bijvoorbeeld niet diagnostica en homeopathie).

Hoe kan ik als fabrikant een geneesmiddel aanmelden voor opname in het FK?

Indien het geneesmiddel in Nederland op de markt wordt gebracht kunt u dit als fabrikant het beste melden aan de Z-Index van de KNMP.

Iedere maand verstrekt de Z-Index een lijst van geneesmiddelen die op dat moment op de Nederlandse markt beschikbaar zijn.

De redactie van het FK wijzigt aan de hand van de maandelijkse update van de Z-Index de samenstellingsblokken van de preparaateksten in het FK. Van geheel nieuwe geneesmiddelen (nieuwe stofnaam; 'new chemical entity') wordt een geneesmiddeltekst gemaakt en gepubliceerd.

Als u als fabrikant besluit om vanwege een moverende reden het geneesmiddel niet aan te melden bij de Z-Index, dan kunt u via onze website contact met ons opnemen en aangeven dat het geneesmiddel (vanaf een bepaalde datum) op de Nederlandse markt zal verschijnen. De redactie zal dan ervoor zorgen dat dit in het FK wordt opgenomen.

Welke bronnen hanteert het FK?

De belangrijkste bron voor de geneesmiddelteksten in het FK vormen de SPC-teksten van het CBG en EMA. Daarnaast worden bronnen geraadpleegd als officiële richtlijnen (NHG, Federatie Medisch Specialisten). Andere bronnen zijn algemeen erkende handboeken en medische literatuur. Tevens delen wij informatie met (over en weer) en verwijzen wij naar partners zoals: Lareb, IVM, Ephor, het Kinderformularium, rijveiligmetmedicijnen, het Geneesmiddelenbulletin en de KNMP.

Wat zijn de kosten van een geneesmiddel?

Informatie over kosten vindt u in:

  • Geneesmiddel pagina's;
  • Geneesmiddelgroep pagina's;
  • Indicatie pagina's; 
  • en op de website Medicijnkosten.nl.

Wat is de juiste referentie voor het FK voor vermelding in de medisch-wetenschappelijke literatuur?

Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch Kompas. Beschikbaar via https://farmacotherapeutischkompas.nl.
 

 

Niet-inhoudelijke vragen

Is het FK nog als boek verkrijgbaar?

Het FK is niet meer in boekvorm verkrijgbaar. U heeft wel gratis de beschikking over de website en apps voor iOS en Android.

Hoe vaak wordt het FK geactualiseerd?

Zorginstituut Nederland actualiseert het FK continu op basis van nieuw beschikbare informatie. De doorlooptijd van de verwerking van nieuwe informatie wordt zorgvuldig bewaakt.

Hoeveel wijzigingen zijn er per maand?

Erg veel, zo'n 100 tot 200 geneesmiddelteksten worden per maand aangepast, of toegevoegd, met uitschieters naar boven. Het grootste deel van deze wijzigingen volgt uit nieuw beschikbaar gekomen evidence based informatie voor bestaande geneesmiddelen. Wijzigingen in geneesmiddelteksten zijn soms beperkt en soms zeer uitvoerig, met alles daar tussenin. Ook de indicatie en geneesmiddelgroep teksten worden voortdurend onderhouden.

Is er een app voor Windows Phone?

Als overheidsorganisatie hebben wij beperkte middelen en daarom hebben wij apps ontwikkeld voor de besturingssystemen met de grootste marktpenetratie (iOS en Android). Dit betekent dat er geen apps worden ontwikkeld voor andere systemen als Windows phone en Blackberry.

Hoe kan ik deeplinken naar het FK?

U als webbeheerder kunt contact opnemen met de FK-redactie. U ontvangt dan een handreiking van ons hoe u dit het beste kunt realiseren.

Hoe kan ik mij opgeven voor het FK-gebruikerspanel?

Als u mee wilt doen in ons gebruikerspanel, kunt u contact opnemen via het contactformulier. Vermeld hierbij alstublieft uw functie; voor het gebruikerspanel zijn we vooral op zoek naar mensen met voorschrijfbevoegdheid, of mensen die hiertoe worden opgeleid. Uw naam zal worden vermeld op de website.