Over het FK

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is hét hulpmiddel bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

Doel FK

Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is.

Inhoud FK

In het Farmacotherapeutisch Kompas staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, die geregistreerd staan als 'geneesmiddelen voor mensen' bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA) en vermeld staan in het taxebestand van Z-Index, dat elke maand wordt geactualiseerd. 

In het Farmacotherapeutisch Kompas staat geen informatie over homeopathie. Daarnaast worden geneesmiddelen die voornamelijk intramuraal gebruikt worden niet opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • intraveneuze voedingsonderdelen (metalen, elektrolyten, etc.) (bv. ATCcode B05.. );
 • autologe kraakbeencellen (M09..);
 • sommige allergenen (V01..);
 • diagnostica (V04..);
 • oplos- en verdunningsmiddelen (V07..);
 • tumormarkers;
 • peritoneaal/dialysevloeistoffen;
 • radiofarmaca;
 • middelen benodigd bij craniale of spinale MRI.

Er is echter geen sluitende lijst.
De geneesmiddelen zijn voorzien van adviezen ter ondersteuning bij het voorschrijven. Daarnaast bevat het Farmacotherapeutisch Kompas teksten over alle geneesmiddelgroepen en over de meest voorkomende indicaties, wetenschappelijke achtergrondinformatie, kostenoverzichten van vergelijkbare geneesmiddelen en links naar content op andere sites die toegevoegde waarde voor de doelgroep van onze gebruikers bieden.
 

Medewerkers FK

Redactie

 • Mw. M.D. Boomkamp, apotheker
 • Mw. F. Broekhuijsen, apotheker, eindredactie
 • Mw. H.B. van Daal, apotheker
 • Dhr. D.R. Dokter, arts
 • Mw. L.P.B. Elbers, arts
 • Mw. M.M. Haagmans, apotheker
 • Dhr. E.C.J. Hillege, arts, eindredactie
 • Mw. M.K. Schutte, apotheker
 • Mw. M.I.J. de Vries, apotheker
 • Mw. V.I.E. Wierda-Kloet, apotheker, eindredactie

Overige medewerkers

 • Mw. T.N. Douma, medisch bioloog, bureauredacteur
 • Dhr. R. Houweling, redactie-assistent
 • Dhr. M.P. Mastenbroek, bureauredacteur
 • Mw. S.N. Muradin-Ramdjan, redactie-assistent
 • Mw. A. van Oeveren-Visser, redactie-assistent
 • Dhr. J.A. Pesch, Product Owner ontwikkelteam
 • Dhr. A.E. Thomas, Scrum Master ontwikkelteam
 • Mw. A. van der Waal, manager

Commissie FK

Zorginstituut Nederland heeft een Wetenschappelijke Advies Raad, waarvan de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas adviezen uitbrengt over het Farmacotherapeutisch Kompas.

Van de Commissie maken deel uit:

 • Mw. prof. dr. E.L. Swart, apotheker, vergadervoorzitter
 • Dr. M.M.A. Claassen, internist, infectioloog
 • Dhr. L.W. Draijer, huisarts
 • Dhr. prof. dr. C. Kramers, internist, klinisch farmacoloog
 • Dr. M. Lafeber, internist, vasculair geneeskundige
 • Dr. M. Limper, internist, klinisch immunoloog
 • Dhr. H. Pas, huisarts
 • Mw. dr. C. Stein, klinisch geriater
 • Mw. drs. M. Verduijn, apotheker, wetenschappelijk medewerker NHG
   
 • Mw. F. Broekhuijsen, apotheker, secretaris
 • Mw. M. Haagmans, apotheker, plv. secretaris

FK-gebruikerspanel

Het FK maakt gebruik van een gebruikerspanel. Ongeveer eenmaal per jaar ontvangt u als panellid per e-mail een enquête. Hierin vragen we wat u vindt van bestaande onderdelen in het FK, en ook naar uw wensen voor vernieuwing van het FK. Het invullen kost meestal 5 minuten, soms wat langer. Als u mee wilt doen in ons gebruikerspanel, kunt u contact opnemen via het contactformulier. Vermeld hierbij alstublieft uw functie; voor het gebruikerspanel zijn we vooral op zoek naar mensen met voorschrijfbevoegdheid of mensen die hiertoe worden opgeleid.

 

Samenwerking G7

In 2015 hebben het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Bijwerkingencentrum Lareb, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), het GeneesmiddelenBUlletin (GeBu) en Zorginstituut Nederland (ZIN) een samenwerkingsovereenkomst getekend, de G5. Deze samenwerking kwam voort uit de wens van de toenmalige minister om de onafhankelijke informatievoorziening over geneesmiddelen gezamenlijk te stroomlijnen, zodat de (aspirant) voorschrijver optimaal wordt ondersteund bij het gepast voorschrijven. Jaren later is dit samenwerkingsverband uitgebreid tot de G7 met de volgende 2 partijen, het Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen (Ephor) en het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie voor kinderen (NKFK).

Inmiddels fungeert de website van het Farmacotherapeutisch Kompas als portaal, waarbinnen ook de informatie van de andere partijen makkelijk te vinden is (of gevonden zal worden). Daarnaast zijn verschillende bilaterale samenwerkingsprojecten gerealiseerd. De G7 houdt een doorlopend werkplan bij, waarin de grote lijnen van activiteiten, doelen en indicatoren staan vermeld.