Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

doxapram

Dopram

parenteraal (inj/inf)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

  • Doxapram stimuleert de ademhaling, voornamelijk via perifere carotisreceptoren. Verhoging van de dosering prikkelt de centrale ademhalingscentra in de medulla oblongata, met een progressieve stimulatie van de andere delen van de hersenen en ruggemerg als gevolg.

Effect

  • Het vermindert de door opiaten geïnduceerde ademhalingsdepressie, zonder vermindering van het analgetisch effect.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.