Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

vernakalant

Brinavess

atriumfibrilleren, ritmecontrole ritmestoornissen

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Vernakalant is een anti-aritmicum met klasse I en III eigenschappen. Door blokkade van de natrium-kanalen en kaliumkanalen treedt de volgende werking op:

  • verlenging van de atriale refractaire periode en vertraging van de frequentie-afhankelijke impulsgeleiding. Vernakalant blokkeert elektrische stromen in alle fasen van de atriale actiepotentiaal.

Effect

  • onderdrukt hartritmestoornissen (aritmieën).

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.