Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

proteïne C

Ceprotin

parenteraal (inj/inf)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

  • Proteine C is een vitamine K-afhankelijk antistollingsproteïne dat in de lever gesynthetiseerd wordt. Het wordt in de lever omgezet in geactiveerd proteïne C (APC) op het endotheeloppervlak. APC inactiveert de geactiveerde vormen van factor V en VIII. Hierdoor neemt de trombinevorming af. APC beschikt tevens over profibrinolytische effecten.

Effect

  • sterk anticoagulerend effect; hierdoor worden trombotische comlicaties bij proteine C-deficiëntie behandeld of vermeden.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.