Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

ambrisentan

Ambrisentan, Volibris

pulmonale hypertensie

oraal

bosentan

Bosentan, Tracleer

pulmonale hypertensie

oraal

macitentan

Opsumit

pulmonale hypertensie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De endotheline(receptor)-antagonisten (ERA's), remmen de werking van endotheline-1 op de endotheline A (ETA)- en/of endotheline B (ETB)-receptor in de pulmonale arteriële vaten waardoor vasoconstrictie afneemt.

Effect

Toename van het hartminuutvolume zonder een versnelling van de hartslag, door:

  • afname van pulmonale vaatweerstand;
  • afname van systemische vaatweerstand.

Meer informatie

Endotheline A (ETA)- en B (ETB)-receptoren komen voor in het endotheel en de gladde spiercellen van de vaten. Stimulatie van deze receptoren door het neurohormoon endotheline-1 (ET-1) heeft een krachtige vasoconstrictie tot gevolg en bevordert lokale fibrose, celproliferatie en hypertrofie van het hart. Tevens is ET-1 pro-inflammatoir. Bij diverse hart- en vaataandoeningen, waaronder pulmonale arteriële hypertensie, zijn de ET-1-concentraties in het plasma en de weefsels verhoogd. De mate van deze verhoging hangt samen met de ernst van de aandoening.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • hoofdpijn;
  • perifeer oedeem;
  • neusverstopping;
  • anemie;
  • abnormale leverfunctie (vaker bij bosentan, het minst vaak bij macitentan).

Zie ook

Indicaties