Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

aprepitant

Aprepitant, Emend

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

oraal

fosaprepitant

Ivemend

misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Neurokinine-antagonisten:

 • blokkeren selectief de neurokinine1 (NK1)-receptoren en daarmee de werking van substance-P. NK1- receptoren spelen een rol bij de prikkeling van het braakcentrum.

Effect

 • onderdrukking van misselijkheid en braken zowel in de acute fase als daarna;
 • versterking anti-emetische werking van 5HT3-antagonisten en corticosteroïden.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • slaapstoornis;
 • verminderde eetlust;
 • hik;
 • obstipatie.

Minder frequent:

 • candidiase;
 • dyspneu;
 • gastro-oesofageale reflux;
 • verlaagde neutrofielenaantal;
 • polyurie, pollakisurie.