Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

pantoprazol/claritromycine/amoxicilline

Panclamox

maagklachten (off-label)

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Amoxicilline behoort tot de groep penicillinen. Pantoprazol behoort tot de groep protonpompremmers. Claritromycine behoort tot de groep macroliden.

Werkingsmechanisme

Amoxicilline

  • bactericide β–lactam-antibioticum. Remt de crosslinking van peptidoglycanen in de celwand, wat uiteindelijk leidt tot lysis en celdood.

Claritromycine

  • bacteriostatisch (tegen sommige species bactericide) werkend macrolide. Remt de intracellulaire eiwitsynthese van gevoelige bacteriën door binding aan de 50S-subunit van de ribosomen.

Pantoprazol

  • remmen irreversibel het enzym H+/K+-ATP-ase (protonpomp) in de pariëtale cellen van de maag. Hierdoor remmen zij in aanzienlijke mate zowel de basale als gestimuleerde maagzuursecretie;
  • bevorderen de effectiviteit van antibiotica, door stijging van lokale pH in de maag.

Effect

  • eradicatie van H. pylori.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Zie ook

Indicaties